Tytuł artykułu: Obliczanie czasu bufora projektu w harmonogramach jednopunktowych z ujemną zwłoką na relacjach typu ZR między zadaniami

Autorzy: POŁOŃSKI, M.

Słowa kluczowe: sieci jednopunktowe, relacje, ujemna zwłoka, bufor projektu

Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie sposobu obliczania wielkość bufora projektu, gdy w harmonogramie jednopunktowym na relacjach typu ZR występują dodatnie, a zwłaszcza ujemne zwłoki czasowe. Rozważono możliwe sposoby eliminacji dodatniej i ujemnej zwłoki a następnie wytypowano trzy warianty prowadzenia obliczeń. W dalszej części podano dwa przykłady obliczeniowe oparte na konkretnych harmonogramach budowlanych, zinterpretowano sposób prowadzenia obliczeń i ich wyniki. Wskazano na konieczność weryfikacji na dalszych przykładach zaproponowanej metodyki obliczeń wielkości bufora projektu oraz opracowania ścisłego algorytmu przebudowy sieci zależności będącej elementem zaproponowanej metodyki.

Cytowanie w stylu APA: Połoński, M. (2011). Obliczanie czasu bufora projektu w harmonogramach jednopunktowych z ujemną zwłoką na relacjach typu ZR między zadaniami. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 163-173.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Połoński, 2011), następne powołania: (Połoński, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Połoński, Mieczysław. "Obliczanie czasu bufora projektu w harmonogramach jednopunktowych z ujemną zwłoką na relacjach typu ZR między zadaniami." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 163-173.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Połoński 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Połoński_2011_PNIKS, author={Połoński, Mieczysław}, title={Obliczanie czasu bufora projektu w harmonogramach jednopunktowych z ujemną zwłoką na relacjach typu ZR między zadaniami.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A1/art1.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={163-173}}

Pełny tekst PDF


Go Back